Peter Bogers en “Bewoners koken voor Bewoners”

Peter Bogers heeft in 2002 een idee voor een leefbaardere en socialere buurt uitgedragen door ‘bewoners koken voor bewoners’ te organiseren, 6 keer per jaar en inmiddels bezig aan zijn 9de jaargang. Peter Bogers maar ook andere bewoners van de wijk Woensel-West koken voor elkaar om bekend te raken met elkaar en elkaars cultuur. Vanuit deze gedachtegang heeft Peter Bogers samen met de De werkgroep Buurtbedrijvigheid in Woensel-West het initiatief genomen voor een eigen buurtrestaurant. Dit idee is beloond met de Baanbrekersprijs in 2007. Momenteel zijn er naar aanleiding hiervan 2 buurtrestaurants in Eindhoven geopend.